Millä keinoin kohti vastuullisempaa pakkaamista?

Kun saatetaan pakkausmateriaalin määrä ja laatu riittävälle tasolle otetaan askel kohti ekologisempaa pakkaamista.

Tänä päivänä pakkaaminen tehdään valitettavan usein niin varman päälle, että käyttöön on syntynyt termi ylipakkaaminen. Jotta pystyisimme tähän vaikuttamaan ja vähentämään luonnon kuormitusta on pakkaamisen elinkaarella ja sen suunnittelulla erittäin tärkeä rooli.

Ylipakkaamiseen voi törmätä tavallisten tuotepakettien kohdalla tai vaikkapa ruokakaupassa. Ylipakkaamista esiintyy eri muodoissa, se voi olla sekä määrällistä että laadullista pakkaamista. Esimerkiksi pakettien kohdalla voidaan puhua määrällisestä ylipakkaamisesta paketin täyttöasteen ollessa matala, minkä vuoksi tyhjä tila on täytetty jollain pakkausmateriaalilla. Laadullista ylipakkaamista on myös joissain tapauksissa tarpeettoman useaan kerrokseen pakatut tuotteet. Ruokakaupassa hyviä esimerkkejä ylipakkaamisesta ovat tarpeettomasti muoviin pakatut hedelmät ja vihannekset. Ehdottomasti paras tapa ehkäistä ylipakkaamista on käyttää pakkaamiseen juuri sen verran materiaalia kuin tarpeellista, jolloin vähennetään jätteen syntymistä.

Mitä on laadullinen ylipakkaaminen? Pakkaukselta edellytetään erilaisia ominaisuuksia, joiden tulisi olla riittävällä tasolla pakkauksen sisällöstä riippuen. Tyypillisimpiä pakkaukselta vaadittavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi vedenkesto, rasvanpitävyys sekä vesihöyry- ja happitiiviys. Edellä mainittuja ominaisuuksia kontrolloidaan pakkauksen pinnoituksen avulla. Usein pakkauksen pinnoitus on muovia, jonka avulla saavutetaan yleensä tarpeettoman hyvät ominaisuudet ja erittäin kustannustehokkaasti. Tässä tapauksessa voidaan puhua laadullisesta ylipakkaamisesta.

Miksi vaihtaa toimivaa ja kustannustehokasta pinnoitusta? Muovipinnoitteella päällystetyn pakkauksen haasteet liittyvät sen kierrätykseen. Kierrätettäessä kuitupakkauksia, muovipinnoite erotetaan kuiduista, jonka jälkeen muovipinnoite päätyy tavallisesti energiajätteeksi. Luonnollisesti muovipinnoitteen erottamisen myötä myös osa kierrätyskelpoisista kuiduista päätyy energiajätteeksi, sillä muovipinnoitteen virheetön erottaminen kuitupakkauksesta on erittäin haastavaa. Muovipinnoitteita suurempi kierrätysaste on saavutettavissa vesipohjaisilla barrier-pinnoitteilla. Pakkaukset pulpperoituvat täysin eivätkä aiheuta jätettä, kuten muovipinnoitetut. Näin ollen myös enemmän kuitua saadaan kierrätettyä. Kierrätettävyyden lisäksi viranomaistasolla tehtävillä päätöksillä pyritään korvaamaan muovia ympäristöystävällisemmillä ratkaisuilla *kts. SUP-direktiivi. Myös ihmisten tietoisuuden kasvu muovia sisältävien tuotteiden haasteisiin niiden elinkaaren jälkeen, vauhdittavat muovista poissiirtymistä.

Barrier-pinnoitteilla ei aina saavuteta ihan kaikkia samoja ominaisuuksia kuin muovipinnoitteella, varsinkaan pitkässä toimitusketjussa. Kysymys lähinnä kuuluu, mikä on riittävä materiaali ja tuote. Tarvitseeko kaikissa sovelluksissa saavuttaa mahdollisimman hyviä arvoja, mahdollisimman monelle ominaisuudelle. Etenkin sovelluksiin, joissa pakkaukselta vaaditaan vähemmän ja pakkauksen kesto on lyhyt, barriereilla päästään helposti erinomaisiin tuloksiin ympäristöystävällisemmin. Esimerkiksi pikaruokaloissa käytettävät hampurilaisten kääreet ovat jo tällaisia. Toki barriereilla pystytään saavuttamaan haastaviakin pinnoituksia, kuten eläinruokapakkauksissa, kahdella tai useammalla eri barrier-kerroksella.

*SUP-direktiivi, jolla pyritään vähentämään kertakäyttöistä muovin kulutusta (lähde: Ympäristöministeriö)

Sovelluskohteitamme ovat mm. liha- ja kalakääreet, pakasteet, pikaruokakääreet, snack-tyyppiset kuivaruokapakkaukset/-pussit,  antistaattinen barrier ja kuumasaumaus.

Tutustu alla olevasta linkistä aiheeseen PE-päällystettyjen materiaalien korvaamisesta muovittomalla vesipohjaisella barrierilla.

Eroon polyeteenistä? Tuotetestaus BIMin vesipohjaisilla dispersioilla on nopea ja riskitön projekti – BIM Finland (bimkemi.com)

Kysy lisää BIMCup konseptista

Kysy lisää BIMLightweight konseptista