Vihreämpää kemiaa

Vastuullisuus BIMissä

Meille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että huomioimme kaikessa toiminnassamme niin sosiaalisen, taloudellisen kuin ympäristövastuun. Tunnistamme, että meillä on tärkeä rooli murroksessa, jossa muovia ja muita uusiutumattomia raaka-aineita korvataan biopohjaisilla vaihtoehdoilla – olemme vahvasti sitoutuneita tekemään tulevaisuudesta vihreämmän.

Vastuullisuus BIMissä

Vastuullisuus on keskeinen osa kaikkea toimintaamme ja se läpileikkaa koko tilaus-toimitusketjumme aina raaka-aineiden hankinnasta asiakkaille toimittamiimme tuotteisiin. Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja pyrimme aktiivisesti pienentämään niitä sekä minimoimaan hiilijalanjälkemme. Huolehdimme myös asiakkaidemme ja henkilöstömme hyvinvoinnista.

Noudatamme toiminnassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG), joista painopisteiksemme olemme valinneet seuraavat neljä:

  • 3. Terveyttä ja hyvinvointia

  • 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  • 12. Vastuullista kuluttamista

  • 17. Yhteistyö ja kumppanuus

Toimitusketjun vastuullisuus ja luotettavuus

Sen lisäksi että itse toimimme arjessamme vastuullisesti, odotamme sitä myös raaka-aine- ja konttitoimittajiltamme sekä kuljetusyrityksiltämme. Kiinnitämme huomiota siihen, että myös kumppanimme ottavat kantaa vastuullisuuteen ja oman strategian ja tavoitteidensa kautta parantavat toimintaansa jatkuvasti. Edellytämme ISO-standardointia ja sitoutumista BIMin code of conductiin tai yhdessä laadittuihin ohjesääntöihin.

Raaka-aineiden hankinnassa panostamme siihen, että tilaamme niitä oikeaan aikaan ja oikeassa mittakaavassa. Pyrimme minimoimaan tuotteiden kuljetuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset. Kierrätämme kontteja, tilaamme tuotteet mahdollisimman läheltä ja mahdollisimman korkein pitoisuuksin. Hyödynnämme myös sisaryhtiöidemme varastoja ja käytämme raaka-aineita myös uudestaan. Tällöin vähennämme hävikkiä ja samalla huolehdimme siitä, että täytämme lupauksemme toimitusvarmuudesta.

BIM Finland vastuullisuus

Vihreämpää kemiaa asiakkaille

Asiakkaidemme turvallisuus on meille tärkeää. Huolehdimme siitä, että tuotteet on pakattu turvallisesti ja etiketit tarvittavine tietoineen ovat kohdillaan. Tällöin asiakkaamme voivat käyttää tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti. Reagoimme nopeasti ja etsimme juurisyyt poikkeamiin ja reklamaatioihin. Myyntiorganisaatiomme on asiakkaidemme tukena – myös sen jälkeen, kun tuote on saapunut varastoon.

Kehitämme jatkuvasti vihreämpää kemiaa. Käytämme materiaaleja, joiden kestävän kehityksen profiili on mahdollisimman korkea: pyrimme valitsemaan synteettisiä tai uusiutuvista lähteistä peräisin olevia raaka-aineita sekä vaihtamaan vaarallisia kemikaaleja turvallisemmiksi. Lisäksi autamme tuotteillamme asiakkaitamme ajamaan prosessiaan tehokkaammin ja siten, että se tuottaa mahdollisimman vähän jätevettä. Tällöin säästyy paitsi kustannuksia myös energiaa ja vettä.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme alan lainsäädäntöä ja seuraamme jatkuvasti sen muutoksia. Kun ennakoimme ja pysymme askeleen edellä, voimme reagoida ja löytää ratkaisuja muuttuviin vaatimuksiin nopeastikin

BIM Finland vastuullisuus 2

Työturvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi

Kehitämme henkilöstömme toimintaa sekä työturvallisuuskulttuuriamme jatkuvasti. Seuraamme turvallisuusindeksiä ja työtapaturmien määrää, sillä tavoitteenamme on 0 tapaturmaa vuodessa. Varmistamme, että henkilöstöllämme on käytössään tarvittavat suojavälineet ja kannustamme raportoimaan turvallisuuspoikkeamista tuotteiden valmistuksessa ja raaka-aineiden käsittelyssä. Myös esimiehillä on tärkeä rooli työturvallisuuden kehittämisessä.

Turvallisuuden ohella meille on tärkeää myös henkilöstön tyytyväisyys – vain siten varmistamme asiakaslähtöisen toiminnan ja henkilöstön sitoutuneisuuden. Samalla kun kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti, vastaamme myös henkilöstömme hyvinvoinnista.

BIM Finland työntekijät valvomassa kemian prosesseja