Työturvallisuus BIM Finlandilla: ”Turvallisuus on asiakkaillemme kilpailuetu, ja me huolehdimme siitä”

Työturvallisuus BIM Finlandissa

BIM Finlandin työturvallisuutta kehittää ja koordinoi työturvallisuustiimi, jonka jäsenet edustavat monipuolisesti koko BIMin toimintaa: mukana on työntekijöitä aina kemisteistä työsuojeluvaltuutettuihin ja aluepäällikköihin. Tiimin tehtäviin kuuluu muun muassa käydä läpi läheltä piti -tilanteet ja suunnitella sekä jalkauttaa toimintamalleja, joilla vastaavat tilanteet estetään jatkossa.

– Turvallisuuden suhteen ei voi olla ikinä valmis, sillä aina on jotain parannettavaa. Monialainen tiimimme on hyvä, sillä sen jäsenet tuovat mukaan useita eri näkökulmia. Se mahdollistaa parhaiden käytäntöjen jakamisen esimerkiksi eri alueiden välillä, muistuttaa vastikään työturvallisuustiimin vetäjänä aloittanut Harri Mäkinen.

Kemikaaliturvallisuuteen saadaan kehitysideoita suoraan kentältä

Kyse ei kuitenkaan ole vain bimiläisten turvallisuudesta, vaan lähes aina toimintaan liittyy myös asiakas.

– Meille on ehdottoman tärkeää varmistua siitä, että asiakas voi toimia turvallisesti. Turvallisuus on asiakkaillemme kilpailuetu, ja me autamme toteuttamaan sitä, Mäkinen toteaa.

Kehitysehdotukset ja esimerkiksi kentältä nousevat uudet ideat turvallisuuden kehittämiseen otetaan ilolla vastaan. Yksi tuoreimmista toimenpiteistä on se, että mikäli jokin alue joudutaan eristämään, eristyksen syy, tilanteesta vastaava yritys ja yhteyshenkilö puhelinnumeroineen tuodaan selkeästi esiin kyltillä.

Kemikaaliturvallisuuden osalta tärkeässä roolissa on myös etävalvonta, jonka avulla nähdään mahdolliset toimintahäiriöt tai esimerkiksi jonkin kemikaalin pinnan poikkeuksellinen vajoaminen.

– Voimme todeta hälyttävät tilanteet ja tehdä hälytyksen, vaikka emme itse olisi paikalla. Nopea yhteydenotto tehtaaseen selvittää, onko vika mittauksissa vai onko käynnissä jotain muuta, johon täytyy reagoida, Mäkinen kertoo.

Teknologian myötä turvallisuus kehittyy entisestään

Mäkisellä on takanaan pitkä ura BIM Finlandilla, joten hän on seurannut turvallisuuden kehittymistä aitiopaikalta. Etenkin viimeisinä vuosina kehitys on ollut vauhdikasta – muun muassa kehittyneen teknologian ansiosta.

– Teknologia mahdollistaa avoimuuden esimerkiksi työturvallisuushavaintojen osalta. Vielä emme ole pisteessä, jossa kaikki tieto olisi kännykän kautta kaikkien ulottuvissa, mutta tähän suuntaan ollaan menossa, Harri Mäkinen visioi.

Avoimen turvallisuuskulttuurin lisäksi Mäkinen painottaa perehdytyksen merkitystä.

– Panostamme vahvasti omaan perehdytykseen, sillä turvallisuus lähtee jokaisesta itsestä. Kun tulin taloon vuonna 2003, minulle painotettiin sitä, että jos et tiedä mitä teet, älä tee mitään. Tätä samaa linjaa olen jatkanut itse. Aina saa ja pitää kysyä, jos ei ole ihan varma.

Tukes-yhteistyöllä lisää kemikaaliturvallisuutta

Asiakasyhteistyön lisäksi turvallisuutta kehitetään myös muiden sidosryhmien kuten Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa. Viranomaisyhteistyö sai alkunsa vuonna 2019 ja sen tavoitteena on etsiä ratkaisu annostelulinjojen standardointiin.

­– Kemikaaliturvallisuus on ykkönen ja se syntyy monen eri toimijan yhteistyönä, Mäkinen summaa.

Lue lisää vastuullisuudesta BIMillä