Responsible Care – BIM

BIM Finland kuvitus

Responsible Care on kemianteollisuuden globaali vastuullisuusohjelma, joka on ollut Suomessa käytössä alkaen vuodesta 1992.

Responsible Care -ohjelma on vapaaehtoinen, mutta se on laajasti omaksuttu kemianteollisuudessa ympäri maailmaa. Ohjelmaan sitoutuneita yrityksiä on n. 100 ja nämä edustavat yli 80 % kemianteollisuuden tuotantoa ja 60 % henkilöstöä Suomessa. Ohjelma tarjoaa kehyksen, jolla tuetaan yritysten vastuullisuustyön kehittämistä.

 Vastuullisuus

Responsible Care -ohjelma edistää vastuullista toimintaa ja pyrkii vähentämään teollisuuden ympäristövaikutuksia. Ohjelmaan sitoutuneet kemianteollisuuden yritykset vastaavat indikaattoreihin, joilla seurataan koko ohjelman kehitystä ja yritysten omaa vastuullisuustyötä:

-ilmasto- ja luontotavoite

-resurssitehokkuus

-päästöt

-turvallisuus ja hyvinvointi

-energia ja ilmasto

Uudistetut painopisteet vuodesta 2022

  • Tehokasta ja omaehtoista ennakointia
  • Luontopositiivinen ja hiilineutraali kemia
  • Data vastuullisuuden kehittäjänä
  • Monimuotoinen työelämä

Vastuullisuustyön kehittämistä tuetaan monipuolisella yhteistyöllä, parhaiden käytäntöjen jakamisella, pilottihankkeilla  sekä itsearviontityökalulla ja raportoinnilla.

Suomalaisten Responsible Care -sitoutuneiden yritysten tapaturmat ovat vähentyneet 93 %, energiankulutus 22 %, vedenkulutus 52 % ja kasvihuonepäästöt 31 % reilun 30 vuoden aikana. (Kemianteollisuus, n.d.)

BIM Finland Oy on ollut mukana ohjelmassa vuodesta 1994 ja olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan parantamiseen ohjelman kaikilla osa-alueilla.

Lähde: Kemianteollisuus. (n.d.). Responsible Care. Kemianteollisuus. Haettu 11. heinäkuuta 2024 osoitteesta https://www.kemianteollisuus.fi/maailmaa-muuttavia-toita/vastuullisuus/responsible-care/