Oikea teknologia mahdollistaa entistä tarkemmat annostelut ja aiempaa häiriöttömämmän prosessin

Erikoiskemian asiantuntija BIM tarjoaa asiakkailleen oikeanlaisen kemian lisäksi oikeanlaisen laitteiston sen annosteluun. Etävalvonnan kautta annostelujen seuranta on nopeaa ja kustannustehokasta ja mahdollisiin häiriöihin pystytään puuttumaan välittömästi.

Volyymivaltaisilla toimialoilla koneen ajettavuudesta tai tuotantonopeudesta ei voida tinkiä. Oikein valitut ja annostellut kemikaalit vähentävät katkoja, hylkyä sekä suunnittelemattomia seisokkeja, ja auttavat näin saavuttamaan korkeimman mahdollisen hyötysuhteen.

Sellu- ja paperiteollisuuteen erikoiskemian sovelluksia toimittava BIM Finland pitää huolen siitä, että asiakas saa prosessiinsa oikeanlaista kemiaa, oikean määrän ja oikeaan aikaan.

”Asiakkaan ei itse tarvitse huolehtia meiltä hankkimansa erikoiskemian annostelusta, sillä vastaamme prosessista kokonaisvaltaisesti, alusta loppuun”, BIMin laitekoordinaattori ja asiakaspalveluinsinööri Kari Nylund kertoo.

Jokainen laitteisto suunnitellaan asiakkaan tarpeeseen

Annostelujen jatkuva optimointi on erottamaton osa BIMin tapaa toimia. Toisinaan tämä edellyttää uutta teknologiaa prosessimittaukseen ja annosteluun. Laitteistot BIM suunnittelee prosessikohtaisesti ja vastaamaan asiakkaan tarpeeseen.

”Jokainen laitteisto räätälöidään erikseen. Ei niin, että käyttäisimme yhtä ja samaa vakioratkaisua jokaiselle asiakkaalle”, Nylund kertoo. ”Huomioimme myös kustannustehokkuuden. Laitteiston on oltava taloudellisesti järkevä investointi.”

Etävalvonta nopeuttaa häiriötilanteisiin reagointia

Haastaviin tilanteisiin on reagoitava nopeasti. Kun prosessin kriittiset vaiheet tuodaan etävalvonnan pariin, kulutuksien seuranta ja tuotteiden inventointi on reaaliaikaista. Esimerkiksi tehtyjen annostelumuutosten ja muuttuneiden prosessiolosuhteiden ajankohta voidaan selvittää myös takautuvasti.

Etävalvonnan ansiosta tieto annostelujen häiriöistä tavoittaa BIMin päivystäjän reaaliajassa myös viikonloppuisin, jolloin tilanteeseen voidaan puuttua jo ennen kuin häiriö ehtii konkretisoitua ongelmaksi prosessissa.

”Etävalvonta mahdollistaa annostelulaitteen annostelujen säätämisen välittömästi mobiililaitteen välityksellä”, Nylund kertoo.

Kehittyvä teknologia parantaa turvallisuutta

BIMin asiakkaille työturvallisuus on kilpailuetu ja etävalvonnalla on turvallisuuden parantamisessa tärkeä rooli. Etävalvonnan kautta voidaan havaita esimerkiksi kemikaalisäiliön pinnan poikkeuksellinen vajoaminen, joka voi olla merkki poikkeuksellisesta kulutuksesta tai mahdollisesta vuodosta.

Kehittyvä teknologia mahdollistaa entistä nopeamman ja avoimemman tiedonsiirron. Digitaalisessa muodossa oleva etävalvontadata mahdollistaa tiedon hyödyntämisen älykkäissä ratkaisuissa, kuten BIM BRiDGE:ssä

Uusi teknologia lisää ennustettavuutta

Uutta teknologiaa ja automatiikkaa tullaan lähivuosina hyödyntämään erikoiskemian annostelussa enenevässä määrin, Nylund arvioi.

Esimerkkinä uudesta teknologiasta voidaan mainita BIM OPDM-mittausteknologia, joka tuottaa prosessivirrasta online-dataa ja mahdollistaa reaaliaikaisen datan perusteella annostelulaitteiston ohjaamisen.

Annostelu- ja tehdasdataa yhdistävä BIM BRiDGEn avulla prosessin ennustettavuus paranee, mikä käytännössä näkyy esimerkiksi kemian tarkempien annostelujen kautta kustannussäästöinä.

”BIM BRiDGEN algoritmi havaitsee kriittiset muutokset jo alkuvaiheessa ja korjaa annosteluja välittömästi sen sijaan, että muutos ehtisi paisua suureksi, jolloin myös tarvittava korjausliike on suuri ja kallis.”