Magnesiumpohjaisen vaihtoehtoalkalin käytön yleistyminen lisää mielenkiintoa katalaasin torjuntaa kohtaan

Vaihtoehtoalkalin käyttö kartonkikoneella kasvattaa peroksidijäämän siinä määrin, että se yksin voi riittää mikrobientorjuntaan. Tämä edellyttää kuitenkin huolellista katalaasin torjuntaa. BimTwin2-konsepti tukee jäännösperoksidin pysyvyyttä.

Katalaasin torjunta on syytä huomioida aina, kun mekaanisen massan peroksidivalkaisussa käytetään lipeän lisäksi magnesiumpohjaista vaihtoehtoalkalia, muistuttaa BIMin kemisti Petri Lindqvist.

Magnesiumpohjaisen vaihtoehtoalkalin käyttö on lisääntynyt, sillä sen avulla voidaan saavuttaa paremmat massan laatuominaisuudet ja prosessiolosuhteet, sekä useissa tapauksissa pienentää valkaisun kokonaiskustannuksia. Vaihtoehtoalkalin käyttö myös liuottaa puusta vähemmän uuteaineita kuin lipeän, joten COD-kuormitus vesistöihin pienenee.

”Magnesiumpohjaista vaihtoehtoalkalia käyttämällä voidaan kasvattaa peroksidijäämää, ja tilanteissa, joissa katalaasin torjunnasta on huolehdittu, peroksidijäämä voi yksin riittää mikrobientorjuntaan kartonkikoneella”, Lindqvist sanoo.

Vetyperoksidia käytetään massan valkaisuun, ja tyypillisesti osa siitä kulkeutuu kartonkikoneelle niin sanottuna peroksidijäämänä.

Katalaasi puolestaan on entsyymi, joka katalysoi vetyperoksidin hajottamista vedeksi ja hapeksi. Se on yleisesti esiintyvä entsyymi monissa eliöissä, kuten eläimissä ja kasveissa. Myös useat aerobiset bakteerit ovat katalaasipositiivisia, eli ne kykenevät hajottamaan vetyperoksidia.

Peroksidijäämän käyttö luo kustannussäästöjä mikrobientorjuntaan

Kartonkikoneella peroksidijäämä toimii mikrobientorjunta-aineena. Bakteerin kanssa kosketuksiin joutuessaan vetyperoksidi hajoaa vedeksi (H2O) ja hapeksi (O2) muodostaen samalla reaktiivisia happiyhdisteitä, kuten hydroksyyli-radikaaleja (OH). Nämä reaktiiviset happiyhdisteet vahingoittavat bakteerien solukalvoja, proteiineja ja DNA:ta.

Peroksidijäämän pysyvyyttä kannattaa tukea monesta syystä. Sen käyttö luo kustannussäästöjä ja vähentää prosessiin annosteltavan kemian kokonaistarvetta.

Kartonkikoneelle päässeet katalaasipositiiviset bakteerit voivat heikentää peroksidijäämän desinfiointitehokkuutta merkittävästi, sillä jo yksi kilo katalaasia hajottaa 300 kiloa vetyperoksidia sekunnissa.

BimTwin2 pienentää tehokkaasti katalaasin määrää

BIMin BimTwin2 on mikrobientorjuntaohjelma, jonka stabiloitu kloori sopii hyvin yhteen peroksidijäämän kanssa. Stabiloitu kloori läpäisee bakteerin soluseinän ja aiheuttaa solun sisäisissä toiminnoissa häiriöitä, jotka johtavat bakteerin kuolemaan.

Kyseessä on niin sanottu total kill-ohjelma, joka tähtää mikrobien täydelliseen eliminoimiseen. Ohjelma toimii laajalla pH-alueella, ja sitä on helppo hallita ja ohjata kloorijäämää mittaamalla. Ohjelma ei reagoi haitallisesti kuidun tai muiden kemikaalien kanssa, ja sitä voidaan tarvittaessa täydentää perinteisillä biosideilla.

”BimTwin2 on tehokas konsepti mikrobientorjuntaan. Sen käytöllä voidaan pienentää myös katalaasin määrää, ja se sopii hyvin käytettäväksi vetyperoksidipitoisissa olosuhteissa”, Lindqvist sanoo.

Tutustu lisää -> Mikrobit hallintaan – BIM Finland (bimkemi.com)