Digitalisaatio muuttaa työtä ja avaa uusia mahdollisuuksia

Digitaalisuus on tullut jäädäkseen. Etenkin viimeisen kahden vuoden aikana uusia järjestelmiä ja viestintävälineitä on otettu käyttöön uskomattoman nopeasti ja niiden merkitys on kasvanut entisestään.

Yrityksille digitalisaatio on ennen kaikkea mahdollisuus – niin myös meillä BIMissä. Se auttaa meitä kehittämään paitsi omaa myös asiakkaidemme toimintaa sekä entistä laaja-alaisemmin kertomaan onnistumisista, joita yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme saavuttaneet.

Optimaalisia ratkaisuja

Paperi- ja selluteollisuudessa digitalisaation avulla voidaan merkittävästi kehittää tehtaan hyötysuhdetta, laatua ja kilpailukykyä. Myös annostelu- ja tehdasdatan yhdistämisessä piilee paljon mahdollisuuksia, joita tullaan lähivuosina hyödyntämään yhä enenevissä määrin.

Hyvä esimerkki digitalisaation ja online-datan mahdollisuuksista on BIM BRiDGE.

Automatiikka tehostaa myös kemikaalien annostelua. Esimerkiksi BiM PiCS -sensorimittausteknologia kerää prosessivirrasta online-dataa ja säätää sen pohjalta annostelulaitteistoa. Teknologian kuten BIMin kehittämien algoritmien ja datanmurskauksen avulla saavutetaan kustannustehokkuutta, parannetaan reagointinopeutta ja optimoidaan annostelun määrä, mikä lisää prosessin vastuullisuutta, kun kemikaaleja kuluu aiempaa vähemmän. Kaiken kaikkiaan ennustettavuus parantuu merkittävästi.

Tehokasta raaka-ainehallintaa

Digitalisaation avulla lisäämme ennustettavuutta ja tarkkuutta myös omassa toiminnassamme. Reaaliaikainen tilaus-toimitusketjun seuranta mahdollistaa sen, että raaka-ainehallintamme on entistäkin täsmällisempää. Voimme muun muassa seurata asiakkaidemme varastokapasiteettia etänä: kun kemikaalin varastosaldo laskee ennalta määritellylle tasolle, esimerkiksi täyttöprosessi käynnistyy automaattisesti.

Toimitusvarmuutemme on jo nyt erinomainen, mutta näin takaamme sen pysyvän vähintäänkin ennallaan. Automaatio poistaa myös manuaalista työtä, jolloin meille jää entistä enemmän aikaa asiakkaiden ja itse prosessin kohtaamiseen.

Enemmän sekä monipuolisempaa viestintää ja vuorovaikutusta

Digitalisaatio ja sen mahdollistama automaatio tai etäseuranta eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että emme myös jatkossa olisi läsnä – päinvastoin. Etäyhteyksillä haasteiden ratkominen voidaan aloittaa jo ennen kuin olemme tehtaalla fyysisesti paikalla. Lisäksi voimme entistä paremmin hyödyntää koko konsernimme tietotaitoa. Videon välityksellä esimerkiksi tuotekehitystä ja ongelmanratkaisua koskeviin palavereihin saadaan oikeat asiantuntijat mukaan mistä päin maailmaa tahansa. Myös käsiteltävä data on luotettavaa ja reaaliaikaista.

Haluamme myös jatkuvasti lisätä viestintäämme ja jakaa yhdessä asiakkaidemme kanssa saavutettuja onnistumisia. Kerromme laaja-alaisesti sovellustarjonnastamme ja ratkaisuvaihtoehdoistamme, jotta asiakkaamme voivat löytää uusia vaihtoehtoja ja tapoja kehittää prosessiaan aiempaa tehokkaammaksi, laadukkaammaksi ja vastuullisemmaksi. Toki ehdotamme uutta myös arjen kohtaamisissa, mutta laventamalla viestintäämme varmistamme, etteivät hyvät uutiset jää arjen kiireiden jalkoihin. 

”Olen ylpeä BIMin porukasta ja siitä monipuolisesta osaamistaustasta, joka meillä on. Sen lisäksi, että tiimimme on ottanut uusia digitaalisia menetelmiä haltuun, niitä myös kehitetään aktiivisesti ja uusia ideoita ja visioita tulee jatkuvasti talon sisältä. Erityisen ilahtunut olen siitä, kuinka suurella innolla henkilökuntamme on tarttunut työnantajan tarjoamiin uraa kehittäviin lisäopintomahdollisuuksiin!”

– Juha-Pekka Järveläinen, myynti- ja markkinointijohtaja