Aurinkoenergiaa ja työturvallisuuskulttuurin kehittämistä – vuonna 2021 käynnissä on useita vastuullisuusprojekteja

BIM Finland-vastuullisuus

Vastuullisuus on megatrendi, joka vaikuttaa sekä kuluttajien, asiakkaidemme että sidosryhmiemme käyttäytymiseen. Se on vahvasti läsnä sekä strategiassamme että päivittäisessä toiminnassamme, sillä vain siten voimme vastata asiakkaidemme vastuullisuustarpeisiin ja -haasteisiin.

BIM Finland toimii 100 % uusiutuvalla energialla

Koko BIM-konsernissa pyritään hyödyntämään mahdollisimman laajasti vihreitä energianlähteitä. Sekä Suomen että Ruotsin tuotantolaitokset toimivat täysin uusiutuvalla energialla, sillä niiden sähkö tuotetaan vesi- ja tuulivoimalla.

– Myös aurinkoenergian käyttöä lisätään. Kouvolan toimipisteemme ensimmäistä aurinkoenergiayksikköä aloitetaan rakentamaan kesän 2021 jälkeen, kertoo BIM Finlandin tuotantopäällikkö Sanna Lanki.

Tilaus-toimitusketjun optimointi vähentää hävikkiä

BIM on ketterä ja innovatiivinen yritys, jonka toimintaa ohjaa vahva asiakasläheisyys. Tuotteita muokataan ja räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, mikä kuitenkin asettaa omat haasteensa tilaus-toimitusketjulle.

– Tämä on toimittamiemme niche-tuotteiden haaste. Käytössämme on paljon erilaisia raaka-aineita, ja niiden liikkuminen on välillä hidasta, jolloin varaston hallinta sekä seuranta on erittäin tärkeää, Lanki kertoo.

Haastetta ratkomaan on starttaamassa koko konsernin tasoinen projekti, jonka tarkoituksena on parantaa raaka-aineiden tilaus-toimitusketjun hallittavuutta ja siten vähentää syntyvää hävikkiä.

– Pyrimme myös lisäämään konsentraattien käyttöä sekä omissa raaka-ainetilauksissamme että asiakastoimituksissa. Tällöin toimitusmäärät ja -kerrat pienenevät ketjun kummassakin päässä.

IBC-konttien käyttöä vähennetään ja kierrätyksen logistiikkaketjua lyhennetään

Keskeinen tavoite on myös vähentää IBC-konttien käyttöä. Kun konttikuljetukset vaihdetaan säiliöautokuljetuksiin, toimituskertojen lukumäärä vähenee, hävikkiä syntyy vähemmän ja tehokkuus kasvaa. Käytettyjä IBC-kontteja myös kierrätetään, ja kierrätysprosessia kehitetään jatkuvasti.

­– Meillä on käynnissä projekti myös IBC-konttien kierrättämiseen liittyen. Tällä hetkellä kierrätettävän kontin logistiikkaketju on turhan pitkä. Ketjua voidaan lyhentää ja sen myötä ilmastovaikutuksia pienentää huomattavasti, Lanki kertoo.

BIM Safe -ohjelma kehittää työturvallisuuskulttuuria

Ympäristötekijöiden ohella BIMin keskeisiä vastuullisuustekoja on henkilöstöstä huolehtiminen. Tavoite on, että työtapaturmia ei tapahtuisi ollenkaan.

– Käytössämme on mobiili- ja www-pohjainen järjestelmä, johon työntekijämme voivat ilmoittaa havaitsemistaan poikkeamista, läheltä piti -tilanteista sekä tapaturmista. Vuoden 2021 tavoite on kasvattaa sovelluksen käyttöä merkittävästi sekä tuottaa henkilöstölle tietoiskuja ja työturvallisuusmateriaalia. BIM Safe -ohjelman tavoitteena on kehittää turvallisuuteen liittyvää tiedonkulkua ja yrityksemme työturvallisuuskulttuuria, Lanki kertoo.

Uskomme, että tekemillämme valinnoillamme voimme vaikuttaa paitsi omaan myös asiakkaidemme liiketoimintaan. Vastuullisuudesta huolehtiminen ja siinä kehittyminen on jatkuvaa työtä, mutta askel askeleelta olemme lähempänä tavoitteitamme.

Lue lisää BIMin vastuullisuudesta